Кандидатствайте с филм

Условия за участие

Кинофестивал „Карантината“ ще се проведе през лятото на 2024-та.

До участие се допускат филми с продължителност до 30 минути, завършени след 1-ви януари, 2022.

„Карантината“ е Международен филмов фестивал. Приемат се кандидатури от лица или групи (например компании, организации, асоциации, университети и училища).

Приемат се филми в една от следните категории: Игрални, Документални, Анимационни, Експериментални, Видео арт и Дигитални творби.

Краен срок за подаване на кандидатури: до 15-ти февруари, 2024. Финалната селекция ще бъде обявена – до юни, 2024.

Авторите на всички избрани филми ще бъдат уведомени чрез имейл до юни, 2024.

Входната такса е 5 EUR. Изпращайки творбaтa си, вие ще помогнете на нашата кауза да опазим бита на рибарите. Фестивалът се организира на доброволни начала и никой не получава никакво заплащане за труда си.

Фестивалът НЯМА да заплаща права за излъчване на избраните филми.

Копията, предназначени за прожектиране е добре да бъдат изпратени като висококачествени дигитални файлове в mp4, avi, mov или друг формат.

Как да кандидатствам

Кандидатстването за фестивала става през страницата ни в платформата  FilmFreeway.

Филмите трябва да имат английски диалог или да бъдат субтитрирани на английски език.

С изпращането на кандидатура, подателят декларира, че носи правото да управлява авторските и сродни прав на филма и всички отношения на собственост със собствениците на правата са изчистени и платени. Притежателите на авторските права за филма безусловно приемат тези условията на фестивала и се съгласяват филмът да бъде включен в програмата на фестивала и други прожекции, свързани с фестивала. Подателят се съгласява екранни снимки, трейлъри и части от филма да бъдат показани (онлайн и в други видове медии) с цел популяризиране на участието на филма във Фестивала.

Копията на всички филми, изпратени при кандидатсване автоматично се включват във Фестивалната Видеотека, където могат да бъдат разглеждани от професиолналисти с нетърговска цел.

Фестивалът запазва правото си да решава всякакви възникнали въпроси, които не са включени в тези Условия.

При кандидатсване към Кинофестивал „Карантината“ се съгласявате с всички точки от Условията за кандидатсване.

С изпращането на филм, се съгласявате с общите условия на фестивала.