• Октомври 15, 2018
    Начало
  • Февруари 10, 2019
    Краен срок
  • Юли , 2019
    Фестивал

Можете да дарите, ако подкрепяте каузата:

Подкрепете ни

Участвайте с

FilmFreeway

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Кинофестивал „Карантината“ ще се проведе през лятото на 2019-та.

До участие се допускат млади автори до 35 годишна възраст и филми с продължителност до 30 минути, завършени след 1-ви януари, 2017.

„Карантината“ е Международен филмов фестивал. Приемат се кандидатури от лица или групи (например компании, организации, асоциации, университети и училища).

Приемат се филми в една от следните категории: Игрални, Документални, Анимационни, Експериментални, Видео арт и Дигитални творби.

Краен срок за подаване на кандидатури: до 10-ти февруари, 2019. Финалната селекция ще бъде обявена – до юни, 2019.

Авторите на всички избрани филми ще бъдат уведомени чрез имейл до юни, 2019.

Входната такса е 10 USD. Изпращайки творбaтa си, вие ще помогнете на нашата кауза да опазим бита на рибарите. Фестивалът се организира на доброволни начала и никой не получава никакво заплащане за труда си.

Фестивалът НЯМА да заплаща права за излъчване на избраните филми.

Копията, предназначени за прожектиране е добре да бъдат изпратени като висококачествени дигитални файлове в mp4, avi, mov или друг формат.

 

Как да изпратите творбата си:

– Чрез платформата FilmFreeway:

Натиснете върху изображението долу

Или последвайте този линк https://filmfreeway.com/TheQuarantineFilmFestival

 

Филмите трябва да имат английски диалог или да бъдат субтитрирани на английски език.

С изпращането на кандидатура, притежателите на авторските права за филма безусловно приемат тези условия и се съгласяват откъси от филма да бъдат използвани от организаторите с цел популяризиране и архив.

Копията на всички филми, изпратени при кандидатсване автоматично се включват във Фестивалната Видеотека, където могат да бъдат разглеждани от професиолналисти с нетърговска цел.

Фестивалът запазва правото си да решава всякакви възникнали въпроси, които не са включени в тези Условия.

При кандидатсване към Кинофестивал „Карантината“ се съгласявате с всички точки от Условията за кандидатсване.