10-14
Юли
2018

Варна,
България

Ден 1

10.07.2018

Селекция

The Only Argument Of The Piece
Справедливост
Evströnger
Първи ноември
Negative Space
Two°C
Възхитителна си
Трима мъже и куче
Сродна душа
Recall

Ден 2

11.07.2018

Селекция

Последните 2 дни
Karpov not Kasparov – Mechanical Turk
Half-time
Лоши новини
Wanderer
Водата
Weird
Words Fly Away
Fortune-teller
8.1 Degrees of Guilt

Ден 3

12.07.2018

Селекция

Pillars of Creation
As Bright as Night – Piano
Compatible
Are You Volleyball?
Saccage
The Human Machine
Kunstglasser
Turquoise
Достатъчно
Моята истина

Ден 4

13.07.2018

Селекция

Без ограда
Не, аз не съм зъболекар
Задръстване
Getting Back
Yemanja
Исках да ти кажа
Живот
The Inner Side
Kinch2002
Intra

Ден 5

14.07.2018

Селекция

Хвърчило
Плюс минус
Обирът
Oculus Malus
Със собствените си две ръце
Докато има море
Сега
Катерина
Cocon
Бръмбарът в края на улицата