Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ „КАРАНТИНАТА“


1.Обща информация.
Международният кинофестивал „Карантината“ е създаден през 2014 от екипа на ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“. Създаден с некомерсиална цел, фестивалът е в подкрепа на млади кинотворци на възраст. Насърчава и популяризира творческите виждания в сферата на късометражното кино (игрално, документало, анимационно, експериментално и видеоарт).
Провежда се ежегодно на морския бряг пред рибарско селище Карантината – плаж Аспарухово с цел опазване на уникалността на рибарите и техния фолклор, като част от културно-историческото наследство на гр. Варна.

2. Филми и легална рамка.
Платформа „Карантината“ дава възможност за творческо изразяване и завладяващо забавление, като подкрепя млади и нови автори – сценаристи, режисьори и оператори, като организира и съпътстващи музикални и сценични преживявания, представя нови технологии и идеи чрез филмови премиери, представления и концерти преди и след прожекциите, дискусии и преживявания на живо. Филмите, част от фестивала, ще трябва да са с уредени преди него авторски и сродни права, както и да отразяват новаторско виждане за аудио-визуалните изкуства.
Фестивалът не носи каквато и да е юридическа отговорност за неуредени авторски права на участници към трети лица и/или претенции от организации за колективно управление на авторски права, които са базирани на подобно некоректно поведение.

3. Допустими проекти.
Аудио-визуалните проекти, който биха могли да станат част от програмата на международен филмов фестивал „Карантина“ могат да включват, но не се ограничават до проекти за игрално и документално кино, пълнометражни филми, анимация, виртуална, смесена и разширена реалност, 360-градусови филми, 3D филми, интерактивни цифрови или мултиплатформени проекти, мултимедийни инсталации, виртуални светове и т.н.
Филмите трябва да са с продължителност до 30 минути и да са завършени през последните 2 години преди датата на провеждане на фестивала.
Краен срок за изпращане на филмите е 15-ти февруари съответната календарна година. До края на месец май се оповестяват селектираните филми за основната програма на фестивала. Избраните автори/продуценти биват уведомявани по имейл.

4.Електронен ъплоуд на произведенията, декларации, права и санкции.
Всички филми се ъплоудват през сайта на международен филмов фестивал „Карантина“ чрез опцията за електронен ъплоуд или чрез изпращане на линк за сваляне на филма, Всеки автор/продуцент на участващ в селекцията филм, кандидатстващ за международен филмов фестивал „Карантина“ попълва изрична електронна декларация (тук – падащо меню) в настоящите общи условия, с която гарантира изрично уредени авторски и сродни на авторското право, както и учредяване на ползване на цялостното аудио и видео съдържание на филма спрямо фестивала, касаещо публично изпълнение и представяне както в рамките на форума „Карантина“, така и в неговите съпътстващи събития.
Всички филми подадени за участие във фестивалната програма автоматично се включват във фестивалния дигитален видео архив, където ще бъдат на разположение на зрителите, потребителите и гостите без комерсиална цел, но и без възможност за сваляне, разпространение, ривърс инженеринг и т.н. Всяко незаконно посегателство над това съдържание от трети лица ще се преследва с цялата строгост на авторскоправното законодателство на република България, като на нарушителите ще бъде ангажирана презюмираната гражданска и наказателна отговорност чрез сезиране на компетентните органи, прокуратурата и съда.

5. Фестивална рамка.
Датите на провеждане на фестивал Карантината се определят всяка година като обикновено се падат първата седмица на месец Август, като в програмата влизат и откриване и закриване. Периодично през зимата селектираните филми се излъчват с учебна цел в кинозалата на Школа по изкуствата Дедал при вход свободен.

6. Финансиране.
Средствата за организация и провеждане на фестивала се осигуряват чрез собствени средства, такси на фестивала, корпоративни, спонсорство, публични средства, участие в конкурси, дарения и др.
Общата такса за кандидатстване във фестивала е 5 евро.

7. Авторски права и интелектуална собственост.
Като участник в Международния кино фестивал „Карантината“ всеки автор/продуцент следва да подпише онлайн следната декларация:
Сценаристът на филма, операторът и режисьорът на филма, участващ в конкурсната програма на Международен кино фестивал „Карантината“, изначално са уредили авторските си права с продуцента на въпросното аудио-визуално произведение, като представител на последният в лично качество декларира, че предоставя същите за безвъзмезно възпроизвеждане и публично представяне на произведението в рамките на фестивала, без заплащане на каквото и да е авторско възнаграждение, сродни на авторски права или друг вид компенсационно възнаграждение.
Авторът/продуцентът на филма гарантира писмено при кандидатстването с настоящата декларация, че всички сродни и авторски права са напълно уредени финансово (включително тези с авторите на музиката, диалога, сценография, декори, костюми и т.н) – независимо дали това става чрез лично договоряне или организация за колективно управление на авторски права.
Филмите трябва да са оригинално, авторско произведние на кандидатите. Ако филмът се основава на живота на друго лице или на книга или друго произведение, кандидатът трябва да осигури всички необходими права за извършване на такива адаптации. Въпреки това не е необходимо да се представят на фестивала договори за правата за адаптация. Нито фестивалът „Карантината“, нито неговите юристи разследват или удостоверяват автентичността на декларацията за авторство или осигурените права на кандидата. С участието си в конкурса Вие декларирате, че сте осигурили всички необходими права.
Кандидатите носят пълната отговорност за получаването на всички необходими права и разрешения за материали на трети страни, включени в техните филми, включително, но не само, за музика, търговски марки, лога, авторски права и други права на интелектуална собственост. Фестивалът „Карантината“ не носи каквато и да е юридическа отговорност за нарушения на горепосочените разпоредби.
Авторът/продуцентът декларират, че всички отстъпени авторски и сродни на авторските права могат да бъдат използвани за рекламни цели на фестивала, мърчъндайз, публично излъване на музика от филма, участия в рекламни видео медийни спотове и онлайн и т.н. За същите цели на Международен кино фестивал „Карантината“ могат да бъдат използвани в рамките на събитието всички търговски марки, дизайни, изображения, друг вид дигитални, 3D или анимационни визии, домейни или сайтове, който касаят филма, участващ във фестивалната програма.
За верността на настоящето се подписвам: тук – клик форма (генерираща падащо меню към автора/продуцента, с цел попълване в системата на фестивала на негови лични данни/фирма, три имена на представителя и име на филма, като след клика се генерира финален receipt в системата на фестивала и имейл със същата информация и receipt към него).

8.Защита на лични данни.
Придобиваната информация, касаеща лични данни – в частност снимки на участниците, се изисква и ще се използва с тяхно съгласие, което настъпва след подписване на настоящите общи условия, за електронните или печатни медии свързани с фестивала. Тази информация също ще бъде използвана в рекламните материали на фестивала, на официалния уебсайт и на страниците на фестивала в социалните мрежи.
8.1. Когато ни пишете имейл в качеството Ви на потребител/участник на адресите от страницата ни за контакт, предоставените от Вас лични данни се обработват само доколкото това е необходимо, за да Ви отговорим, но не и с цел тяхното съхранение. Тези данни се съхраняват в Gmail услугата за електронна поща на сървърите на Google за най-високо ниво на сигурност. Повече информация по темата можете да получите тук: https://privacy.google.com/businesses/compliance/.
ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“ е администратор на лични данни от клас едно (стандартните лични данни ЕГН, адреси, три имена, имейли и т.н) само на потребители и участници във фестивала „Карантината“, като в този контекст е приела съответните правила и технологични мерки. Тези лични данни ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“ рядко придобива онлайн, но дори и в тази хипотеза са предприети технологични мерки за тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“.
ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“ не е администратор на лични данни от клас две (специaлни лични данни), поне на настоящия етап. Все пак с оглед изискването на Общия регламент за лични данни, кантора ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“ е предвидила възможност за технологична защита и на подобен тип лични данни, чрез тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на сдужението.
ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“ не извършва мащабно обработване или наблюдение на лични данни, от който и да е клас или вид.
Ако имате въпроси за обработката на Вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението. Всяка информация, която събираме от Вас е използвана единствено и само за:
– Да се свържем с Вас чрез имейл или телефон;
– Да персонализираме Ваше участие във фестивал „Карантината“ чрез подписване на настоящите общи условия, т.е с цел сключване на договор за отдалечена услуга и най-вече, за да отговорим на индивидуалните Ви нужди;
– Да подобрим нашия уеб сайт.

8.2.Социални мрежи.
ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“ не извършва дейности онлайн, които да имат за ефект съадминистриране на лични данни, придобити от социални мрежи, чрез техния технологичен пренос, с цел индивидуализиране на конкретно лице. Информацията, която получаваме от Вас в социалните мрежи в споменатия контекст, може да бъде само следната:
– Вашите публично достъпни данни, които доброволно сте разкрили за себе си в съответната социална мрежа, без хипотеза на пренос или съадминистриране от наша страна;
– Други лични данни, които сте ни изпратили директно в лично съобщение или в коментар в съответната социална мрежа, без хипотеза на съадминистриране от наша страна;
– Дали сте харесали, коментирали или тагнали наш постинг;
– Иформацията, която получаваме от социалните мрежи по отношение на реклама и анализ на посещаемостта. Тази информация се обработва от съответната социална мрежа, като ние виждаме само неперсонализиран анализ на резултатите, без да администрираме/съадминистрираме или да осъществяваме пренос на лични данни по какъвто и да е начин към нашия сайт или наш сървър. Тази информация сочи например колко човека са харесали наш постинг благодарение на дадена реклама, какъв е процентът на мъже спрямо жени. С цел по-висока ефективност на рекламата, ние може да таргетираме рекламата, тоест да пожелаем тя да се показва само на лица, които попадат в определени критерии. Социалната мрежа обработва данните според критериите, посочени от нас, като ние получаваме неперсонализиран по лични данни резултат за анализ.

 

8.3. Разкриване пред трети страни.
Вашата лична информация, в частност личните Ви данни, които ние обработваме, може да бъде разкрита пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и на базата съответните правни основания. Ние не разпостраняваме, възпроизвеждаме публично с комерсиална или каквато и да е друга цел Вашата лична информация. В сайта ни се използват единствено лични данни (две имена) на автори и продуценти, участници във кинофестивал „Карантината“ с посочване на източника, от който тези данни са придобити, като това посочване е с некомерсиална цел и не е свързано с каквото и да е обработване или съхраняване на тези данни на наши сървъри или други електронни носители.

8.4. Защита на информацията.
Ние имплементираме различни технологични защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена. SSL криптиране. Този сайт използва 256 битово SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на чувствително съдържание, като например заявките, които ни изпращате, използвайки сайта или запитванията от формата за контакт. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адреса на сайта от “http: //” е станал “https: //” и пред адреса стои зелен символ за заключване. Ако е активирано SSL криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

8.5. Право на достъп до информацията.
Достъп, изтриване, ограничаване, псевдонимизиране на информация, касаеща лични данни. Като посетител на нашия сайт Вие по всяко време имате право на информация за съхраняваните Ваши лични данни, техния произход, както и целта на обработката на данните. Моля да считате за обективен факт правото си да поискате да коригирате, изтриете, ограничите и псевдонимизирате тези лични данни. За допълнителна информация относно личните данни можете да се свържете с нас по всяко време на имейл адреса, посочен в сайта ни на страницата „Контакти“ чрез формата за контакт.

8.6. Съгласие.
В качеството Ви на ползвател на нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност, касаеща лични данни.

8.7. Право на промяна.
Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

9.Комуникации.
Фестивалът разпространява и популяризира дейностите си чрез медийни партньорства, организиране на промоционални кампании в социалните мрежи и сред обществеността. Фестивалът разполага със свой уеб сайт и профили в социалните мрежи.

10.Мониторинг.
След приключване на фестивала се извършва мониторинг на фестивалната програма и на събитията от паралелната програма. При приключване на проекта екипът подготвя обобщените данни и той се публикува на сайта на фестивала. Всички въпроси, свързани с фестивала, нерегламентирани в настоящия правилник, се решават от организационния екипна фестивала и действащото законодателство в България.